Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 72
(13403 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.5.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.5.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 30.6.2015 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 72/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 23.9.2015.

Svým usnesením č. 237, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.