Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 73
(949 kB)
Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.5.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.5.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 24.6.2015 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 73/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 197, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.