Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 76
(2498 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.5.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 24.6.2015 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.8.2015.

Svým usnesením č. 219, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.