Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 77
(295 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců JeronýmTejc.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2014 jako tisk 181/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 181
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 181/0 dne 25. 4. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0181.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 575).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 181/4, který byl rozeslán 9. 4. 2015 v 11:02.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 181/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 729).

Hlasování č. 33 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.6.2015.

Svým usnesením č. 152, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Témata EUROVOC: pohledávkasoudní řízenívýkon rozhodnutí