Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 79
(261 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 358
Novela z. - trestní zákoník - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 358/0 dne 14. 11. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 605).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 358/2, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 14:48.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 358/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 755).

Hlasování č. 134 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.6.2015.

Svým usnesením č. 151, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.6.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Témata EUROVOC: ochrana životního prostředípočítačová kriminalitapraní špinavých penězterorismustrestní právotrestní zákoník