Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 81
(263 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 382
Novela z. o důchodovém spoření

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 7. 1. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Syblík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 587).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 382/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Rozpočtový výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 382/2, který byl rozeslán 8. 4. 2015 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 382/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 728).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2015 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 169, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Témata EUROVOC: důchodový plánpenzijní připojištění