Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 82
(359 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 417
Novela z. o spotřebních daních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 417/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 657).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/4 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 12. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 660).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 417/5, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 9:52.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 417/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 757).

Hlasování č. 145 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.0215.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2015 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 82/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 170, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Témata EUROVOC: daň z pohonných hmotdaň ze spotřebyspotřební daňtabáktabákový průmysl