Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 84
(2246 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.5.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.8.2015.

Svým usnesením č. 212, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.