Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 86
(266 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Fiala.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2014. Vláda zaslala stanovisko 24. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2014 jako tisk 146/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 146
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 26. 3. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0146P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 17. 6. 2014 na 10. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 630).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 146/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 146/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Rozpočtový výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 146/4, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 9:46.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 146/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 756).

Hlasování č. 137 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.6.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 86/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 158, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Témata EUROVOC: boj proti zločinufinanční institucehospodářský trestný činorganizovaný zločinpraní špinavých penězterorismustrestná činnost