Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 89
(261 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ondřej Benešík.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2015 jako tisk 394/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 394
Novela z. - plemenářský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 394/0 dne 29. 1. 2015. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0394.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 652).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 394/2 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla 30 dnů (usnesení č. 706).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Garanční výbor se návrhem nebude zabývat (usnesení č. 747).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 773).

Hlasování č. 193 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2015 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 89/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 163, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Témata EUROVOC: hospodářská zvířatahospodářské zvířepodpora podnikánípodpora zemědělstvíveřejné vlastnictvízemědělská politika