Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 97
(314 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 363
Novela z. o regulaci reklamy - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 363/0 dne 27. 11. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 12. 2014. Určil zpravodaje: PhDr. Martin Komárek a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 600).

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 363/1 (přerušuje projednávání).
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 363/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Volební výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4., 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 363/3, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 13:23.

 • G
  • Volební výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 363/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 787).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2015 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 191, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Témata EUROVOC: nekalá reklamaochrana spotřebiteleomezování soutěžepropagacepřibližování legislativy