Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 98
(295 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 380
Novela z. o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 380/0 dne 5. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hájek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 603).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 380/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 380/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 380/3, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 13:21.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 380/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 795).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2014 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 192, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Témata EUROVOC: mořské dnoropatěžební průmyslzemní plyn