Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 100
(425 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 368
Novela z. o přestupcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 368/0 dne 9. 12. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 2014 (usnesení č. 121). Určil zpravodaje: Ing. Bronislav Schwarz a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 585).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 368/3, který byl rozeslán 20. 5. 2015 v 11:50.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 368/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17., 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 796).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2015 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 100/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 204, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 205 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 24.7.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Témata EUROVOC: disciplinární právoelektronická správa dokumentůinformační systémobčanskoprávní odpovědnostseznamsprávní deliktsprávní sankcetrestný čin proti majetkuveřejná bezpečnostveřejný pořádek