Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 103
(362 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Libor Michálek, senátorka Ivana Cabrnochová, senátorka Jitka Seitlová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. František Bradáč.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2015.

Svým usnesením č. 180, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.