Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 104
(6140 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Petr Rafaj.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2015 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 104/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 23.9.2015.

Svým usnesením č. 230 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 231, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.