Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 105
(1460 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miroslav Singer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2015 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 23.9.2015.

Svým usnesením č. 228 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 229, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.