Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 108
(509 kB)
Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 25. - 26. června 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.7.2015.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Tomáš Grulich, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2015 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 108/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 187, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.