Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 110
(283 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 400
Novela z. o zpravodajských službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 400/0 dne 10. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 658).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/2 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 400/5, který byl rozeslán 16. 6. 2015 v 16:21.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 400/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 807).

Hlasování č. 197 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2015 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 110/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.8.2015.

Svým usnesením č. 215, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 13.8.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: armádadůvěrná informaceorganizovaný zločintajná službatelefontelekomunikacetrestná činnostveřejná bezpečnostzpřístupňování informací