Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 111
(291 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 352
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 29. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Ing. Zbyněk Stanjura a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 586).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 16. 6. 2015 na 29. schůzi určen Rozpočtový výbor (usnesení č. 783).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/4, který byl rozeslán 17. 6. 2015 v 9:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 7. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 352/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 810).

Hlasování č. 216 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2015 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.8.2015.

Svým usnesením č. 217, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 13.8.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: financování vývozupodpora vývozupojištění vývozních úvěrůstátní podporavývozní politika