Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 112
(428 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 398
Novela z. o účetnictví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 10. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 659).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 398/3, který byl rozeslán 16. 6. 2015 v 19:42.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 398/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 811).

Hlasování č. 221 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2015 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.8.2015.

Svým usnesením č. 218, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 13.8.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: finanční účetnictvíkonsolidovaný účetúčetnictvíúčetní uzávěrka