Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 113
(280 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 395
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 395/0 dne 30. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Radim Holeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 667).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 395/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 395/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 395/3, který byl rozeslán 17. 6. 2015 v 15:16.

 • G
  • Petiční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 395/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 812).

Hlasování č. 223 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 5.8.2015 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 113/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.8.2015.

Svým usnesením č. 211, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 13.8.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: informační politikaprávo na informacepřibližování legislativyveřejná službaveřejná správaveřejný sektorzpřístupňování informacíČeská republika