Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 119
(1346 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaromír Jirsa)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Miloš Zeman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.8.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.10.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.8.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 16.9.2015 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 23.9.2015.

Svým usnesením č. 225 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 226 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 227, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.