Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 120
(5319 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.8.2015.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 567.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.10.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.8.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2015 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 120/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 270, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní dopravamezinárodní úmluvaratifikace dohodyželezniční doprava