Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 121
(1411 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.9.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.9.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2015 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 300, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.