Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 123
(3084 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.9.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.9.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2015 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 123/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 268, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.