Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 127
(314 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 276
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 276/0 dne 30. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Martina Berdychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 8. 7. 2015 na 29. schůzi určen Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (usnesení č. 815).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 276/4, který byl rozeslán 9. 7. 2015 v 13:49.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 867).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.9.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.10.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.9.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ivo Valenta, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2015 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 127/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.10.2015.

Svým usnesením č. 248, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 23.10.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 276/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 276/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 961).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2015.

Témata EUROVOC: cestovní kancelářcestovní ruchkonkurzochrana spotřebiteleorganizovaná cestaživnost