Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 128
(332 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 309
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EU

Hlasování č. 48 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.9.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.10.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.9.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Radko Martínek, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2015 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 128/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.10.2015.

Svým usnesením č. 249, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 23.10.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2015.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 10. 2015.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 10. 2015.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 11. 2015.

Témata EUROVOC: regionální politika EUregionální pomocregionální rozvojstrukturální fondyúzemní samospráva