Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 129
(345 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Václav Láska, senátor Libor Michálek, senátorka Ivana Cabrnochová, senátorka Jitka Seitlová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.10.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.1.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 11.11.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Oberfalzer.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2015 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 129/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 259, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.3.2016.

Svým usnesením č. 350, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.