Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 133
(287 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 407
Novela z. o pedagogických pracovnících

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Berka, který přijal k tomuto tisku dne 5.11.2015 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 133/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 272, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.11.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 379/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 407/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 407/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 160, usnesení č. 996).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Témata EUROVOC: pracovní poměr na dobu určitouučitel