Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 136
(1028 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 463
Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR - EU

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 15. 4. 2015.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Josef Zahradníček a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

  • 1

    Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 739).

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 463/3, který byl rozeslán 16. 9. 2015 v 16:42.

  • G
    • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 463/4 (stanovisko).
  • 3

    3. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 211, usnesení č. 893).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který nepřijal k tomuto tisku dne 4.11.2015 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 136/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 261, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.11.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2015.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Témata EUROVOC: azylové právocizinecké právocizí státní občanpovolení k pobytuprávo EUuplatňování právních předpisů EUvstup cizinců