Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 137
(729 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 498
Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Miloš Vystrčil, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2015 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 262, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.11.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2015.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Témata EUROVOC: cestovní paselektronická správa dokumentůevidence obyvatelstvaidentifikační průkaztrvalý pobyt