Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 138
(567 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdější předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 509
Novela z. o poštovních službách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 3. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 788).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/5, který byl rozeslán 16. 9. 2015 v 16:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 509/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 231, usnesení č. 895).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 5.11.2015 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 138/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 263, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.11.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Témata EUROVOC: kapitálové nákladypoštovní sazbastátní výdaje