Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 140
(261 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Robin Böhnisch.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 4. 2015. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 5. 2015 jako tisk 451/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 451
Novela z., kterým se vyhl. Národní park České Švýcarsko

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 9. 4. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0451.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2015 na 33. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 905). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 905).

Hlasování č. 54 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.10.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zbyněk Linhart, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2015 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 140/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.11.2015.

Svým usnesením č. 269, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.11.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Témata EUROVOC: chráněné územíjmenování pracovníkůnárodní parkochrana životního prostředí