Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 141
(1294 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Miloš Zeman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.10.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 25.11.2015 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 141/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 2.12.2015.

Svým usnesením č. 279 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 280 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 281, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.