Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 152
(5499 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.11.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.1.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.0215.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. František Čuba, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2016 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.