Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 156
(505 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 418
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 418/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 20., 22., 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 781). 1. Čtení proběhlo 17. 6., 7. 7. 2015 na 29. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 798). Čtení proběhlo 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 863).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 418/6, který byl rozeslán 21. 10. 2015 v 12:01.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 418/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 954).

Hlasování č. 47 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.0215.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2015 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 156/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 301, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 382/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Témata EUROVOC: daňová úlevaenergetická politikanáhradní palivospotřební daň