Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 160
(388 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 626
Novela z. o loteriích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 13. 10. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 10. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 946).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 8 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 626/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 626/2, který byl rozeslán 5. 11. 2015 v 16:15.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 626/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 958).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.0215.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2015 usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 160/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 299, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 380/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Témata EUROVOC: automatická hradaňový podnětdaňový systémhazardní hry