Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 163
(263 kB)
Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Josef Táborský, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2015 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 322, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.