Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 164
(288 kB)
Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2015 usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 164/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 303, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.