Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 171
(463 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 613
Novela z. o státní službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 613/0 dne 23. 9. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 900).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/2 (stanovisko).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 613/3, který byl rozeslán 27. 11. 2015 v 11:58.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 613/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 995).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.12.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.12.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který nepřijal k tomuto tisku dne 5.1.2016 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 171/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 6.1.2016.

Svým usnesením č. 309, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 6.1.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 1. 2016.

Témata EUROVOC: pracovník v zahraničístátní zaměstnanecveřejná službaveřejná správa