Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 175
(556 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 471
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 471/0 dne 21. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 2015 (usnesení č. 164). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 805).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 471/3, který byl rozeslán 13. 10. 2015 v 8:49.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 471/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 994).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.12.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.1.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2016 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 175/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 317, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.1.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravybezpečnost silničního provozuchodeccyklistická stezkadopravní prostředekpozemní doprava