Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 180
(6383 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.12.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 5.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ivana Cabrnochová, který přijal k tomuto tisku dne 27.1.2016 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 391, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.