Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 185
(2260 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.1.2016.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 698.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 24.2.2016 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 185/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 433, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: jedovatá látkamezinárodní úmluvapesticidyratifikace dohody