Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 188
(713 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.2.2016.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 711.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 24.2.2016 usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 188/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 434, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: jedovatá látkaochrana životního prostředízdravotní politikaznečišťování organickými látkamiČeská republika