Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 190
(481 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 682
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 682/0 dne 22. 12. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Borka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přijat (usnesení č. 1043).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.2.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.2.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 17.2.2016 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 190/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 334, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 114/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 3. 2016 poslancům jako tisk 682/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 3. 2016 poslancům jako tisk 682/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 340, usnesení č. 1141).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2016.

Témata EUROVOC: místní volbyorganizace volebparlamentní volbyprezidentské volbyregionální volbyrozdělení na volební kraje