Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 192
(519 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 500
Novela z. - horní zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 500/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 872).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 500/10, který byl rozeslán 11. 12. 2015 v 11:48.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 500/11 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1039).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2016 usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 192/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.3.2016.

Svým usnesením č. 346, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2016.

Témata EUROVOC: důlní dobývánímístní daňnerostné zdrojeplatbaprodukty důlního dobývánítěžební průmysl