Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 194
(622 kB)
Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 565
Vl.n.z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodávání na trh - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 565/0 dne 13. 8. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 923).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 565/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 565/2, který byl rozeslán 11. 12. 2015 v 9:22.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 565/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1058).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2016 usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.3.2016.

Svým usnesením č. 347, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2016.

Témata EUROVOC: bezpečnostní normasladění noremsprávní kontrolatechnická normatechnické předpisy a normyuvedení výrobku na trh