Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 196
(406 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Alena Dernerová, senátor Jiří Šesták, senátorka Zuzana Baudyšová, senátor Jan Horník, senátor Jiří Vosecký, senátor Zdeněk Papoušek, senátorka Dagmar Terelmešová, senátor Jan Žaloudík, senátor Radko Martínek, senátorka Zdeňka Hamousová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.2.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 2.5.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 3.3.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Karel Kratochvíle.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který nepřijal k tomuto tisku dne 31.3.2016 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 354, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 394, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Senát nepřijal k tisku usnesení.