Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 200
(524 kB)
Návrh zákona o evidenci tržeb
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 513
Vl.n.z. o evidenci tržeb - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 513/0 dne 4. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 6., 10. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 853).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 513/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 513/2.
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 18. 9. 2015 na 31. schůzi přerušeno (usnesení č. 881).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 513/3, který byl rozeslán 8. 10. 2015 v 15:05.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 513/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12., 8., 22., 29. 1., 10. 2. 2016 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 1068).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který nepřijal k tomuto tisku dne 15.3.2016 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 200/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 360, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2016.

Témata EUROVOC: daňový systémmaloobchodní prodejpříjem ? platbaukládání a vyhledávání informacíúčetnictví