Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 201
(479 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 514
Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 4. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 6., 10. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 854).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 514/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 514/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/3, který byl rozeslán 8. 10. 2015 v 15:06.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 514/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12., 8., 22., 29. 1., 10. 2. 2016 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 50, usnesení č. 1069).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2016 usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 201/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 361, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2016.

Témata EUROVOC: daň z příjmůmaloobchodní prodejpříjem ? platbaukládání a vyhledávání informacíúčetnictví